REFERENCIE
Teší nás, že okruh našich zákazníkov neustále rozrastá. Rovnakú radosť máme z toho, že sme dokázali udržať si priazeň mnohých z nich po dlhé roky. To nás zaväzuje k ďalšiemu úsiliu ...


Za obdobie uplynulých 10 rokov sme realizovali desiatky automatizačných projektov v rôznych priemyseľných segmentoch. Realizáciou týchto projektov sme získali rozsiahle technické, automatizačné, technologické  a  koordinačné  know-how.

To nám umožňuje optimálnym návrhom, vhodným nasadením technických prostriedkov ako aj sofistikovanou aplikáciou programových prostriedkov súčasne minimalizovať náklady a pritom garantovať  kvalitu  a  vysokú  spoľahlivosť   pri  automatizácií  technologických  procesov.

Naše progresívne a efektívne riešenia dosahujeme hlavne dôsledným dodržaním stratégie integrácie, modularity a štandardizácie a to od úrovne snímačov resp. akčných orgánov až po podnikovú riadiacu  úroveň  (MES).

Prehľad  referencií podľa našich odberateľov.

Výber  referencií podľa jednotlivých priemyseľných odvetví.

návrat