ŠKOLENIA
Okrem hlavnej pôsobnosti - priemyseľného inžinieringu - pôsobí firma  ES&A,  spol. s r.o. aj ako školiace stredisko, poskytujúce odborné kurzy a školenia pre oblasť priemyseľnej automatizácie.
Kurzy prebiehajú podľa schválenej osnovy, učebňa je vybavená HW a SW prostriedkami SIEMENS. Lektori sú kvalifikovaní odborníci s bohatou praxou. Absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Školenia sú realizované v priestoroch našej firmy, po dohode je možné ich uskutočniť aj u zákazníka. Po dohode je možné prispôsobiť obsah kurzov Vašim potrebám.

 SIMATIC S5   ¦   SIMATIC S7   ¦    Operátorské panely 


Riadiace systémy SIMATIC S5
Kurz : S5-časť 1
 • Základné pojmy automatizačnej techniky (bit, byte,....Boolova algebra)
 • Základné funkcie programovacieho prístroja resp. SW STEP5 pre PC
 • Základné inštrukcie jazyka STEP5
 • Orientácia v užívateľskom programe, tvary KOP, FUP, AWL
 • Nahranie užívateľského programu z diskety príp. PC/PG do CPU
 • Štart a stop CPU, teplý štart
 • Hľadanie chýb, lokalizácia na perifériu, HW príp. SW
 • Obsluha programovacieho prístroja resp. SW STEP5 pre PC
 • Inštrukčného súboru jazyka STEP5, písanie programu vo tvare KOP, FUP, AWL
 • Absolútne a symbolické adresovanie
 • Štruktúrované programovanie ( OB, FB, PB, DB)
 • Využívanie programových balíkov Editor, Test, Status, XRF, ZULI, UMV, EPROM
     Dĺžka kurzu : 2 dni

  Kurz : S5-časť 2
 • Tvorba jednoduchých užívateľských programov, ladenie, testovanie, chod programu
 • Studený a teplý štart, ošetrenie OB20, OB21
 • Parametrizácia OB, práca s FB, DB
 • Diagnostika, hľadanie chýb (USTACK, BSTACK)
 • Dokumentovanie programov
 • Praktické cvičenia, záverečný test
     Dĺžka kurzu : 2 dni
  Riadiace systémy SIMATIC S7
  Kurz : S7-PROG1
 • Výkonové charakteristiky riadiacich systémov a programovacích prístrojov
 • Tvorba, dokumentovanie a oživenie jednoduchých programov pre systém SIMATIC S7
 • Štruktúrovanie a spôsob spracovania programu pre SIMATIC S7
 • Nástroje STEP7 pre tvorbu, dokumentovanie, testovanie a diagnostiku
 • Absolutné a symbolické adresovanie
 • Vyhodnocovanie systémových informácií riadiaceho systému SIMATIC S7
 • Typy dát a ich spracovanie
     Dĺžka kurzu : 3 dni

  Kurz : S7-PROG2
 • Štruktúra automatizačnej normy IEC1131 a STEP7
 • Štruktúra automatizačnej normy IEC1131 a STEP7
 • Programy s textovým editorom
 • Nástroje STEP7 pre konfigurovanie CPU a stavebných jednotiek
 • Analógové jednotky a vyhodnotenie analógových veličín
 • Práca s parametrovateľnými funkčnými blokmi
 • Alarmové riadenie
 • Homogénne komunikácie cez rozhranie MPI
 • Vlastnosti integrovaného CPU-DP rozhrania
     Dĺžka kurzu : 3 dni

  Operátorské panely
  Kurz BB-OP
 • Prehľad operátorských panelov firmy SIEMENS, textové a grafické OP
 • Popis operátorských panelov a rozhraní pre pripojenie iných zariadení
 • Základné funkcie zobrazenia a ovládania textových a grafických OP
 • Prehľad funkcií softwaru ProTool/ProTool Lite na tvorbu programov pre OP
 • Predstavenie štandardných obrazoviek
 • Vytvorenie užívateľských obrazoviek pre textové a grafické OP
 • Definovanie poruchových a prevádzkových hlásení
 • Vytvorenie ukážkových programov pre textové a grafické OP
 • Programovanie SPS - rozhrania (SIMATIC S7)
 • Testovanie vytvorených programov
 • Systémové hlásenia
     Dĺžka kurzu : 3 dni

  Každý účastník kurzu obdrží školiace materiály v slovenskom jazyku.
  Časový harmonogram kurzov : denne od 09,00 do 16,00 hod., prestávka na obed 45 min.
  Termíny kurzov a počet voľných miest oznamujeme registrovaným záujemcom telefonicky a sú pravidelne oznamované
  aj v sekcii Aktuality.
  Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 4 - 5 osôb.
  V cene kurzu je zahrnuté občerstvenie. V prípade záujmu zabezpečíme aj ubytovanie v blízkosti firmy.


  návrat