SLUŽBY

Hlavné zameranie firmy ES&A, spol. s r.o. je orientované na poskytovanie kvalitných a sofistikovaných výkonov v oblasti HW a SW engineeringu. Pokrýva to celú škálu činností od technického poradenstva (uplatnením bohatého technologického know-how), cez dôslednú projektovú prípravu (využitím progresívnych metód CAE), excelentnú  tvorbu užívateľských programov (pomocou výkonných profesionálnych SW nástrojov), ich uvedenie do prevádzky až po komplexnú servisnú starostlivosť vrátane vedenia a koordinácie celého projektu.
Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom a systémovým integrátorom firmy     , divízie IA&DT (automatizačná technika a pohony).


Vďaka mnohoročným skúsenostiam našich pracovníkov dosahujeme skutočne efektívne a spoľahlivé riešenia v oblasti komplexného riadenia, vizualizácie a komunikácie vo rôzličných priemyselných odvetviach.


 Engineering   ¦   Výroba a montáž   ¦   Odborné školenia 


Inžinierske výkony
 • vypracovanie technickej štúdie s návrhom optmálnych riešení
 • analýza technologických procesov
 • projektová dokumentácia CAD
 • elektročasti
 • automatizovaného systému riadenia (ASRTP)
 • merania a regulácie(MaR)
 • spracovanie užívateľského programového vybavenie pre :
 • procesný riadiaci systém PCS7
 • riadiace systémy SIMATIC S5, S7, C7
 • operátorské panely OP, TP, MP
 • vizualizačný SCADA systém WinCC
      Ako alternatívne riešenie ponúkame SCADA systémy InTouch a ControlWeb, alebo
      nové progresívne internetové/intranetové riešenia na platforme HTML, PHP, atď.
 • komunikácie od úrovne signálov až po úroveň MES
     (RS232, RS485, ASi, MPI, Profibus, Ethernet)
 • komunikácia cez GSM Modem
 • uvedenie do prevádzky, individuálne a komplexné skúšky
 • spoluúčasť pri nábehu a skúšobnej prevádzke, odborný doprovod výroby
 • vypracovanie užívateľskej príručky, návodu na obsluhu a údržbu
 • zaškolenie pracovníkov užívateľa
 • záručný a pozáručný servis
 • nepretržitá 24 hod. hotovostná služba
 • havarijné zásahy s krátkym reakčným časom
 • preventívny servis - údržba, pravidelná profylaktika, komplexné prehliadky
 • technická podpora, teleservis

  Výrobné a montážne činnosti
 • kompletizácia HW zostáv, výroba rozvádzačových skríň
 • FAT testy
 • zabezpečenie hmotných dodávok
 • montáž, pripojenie periférie
 • šéfmontáž, koordinácia stavby

  Odborné školenia
  Program odborných kurzov a školení sa nachádza v sekcii Školenia.
  návrat